Jeśli zarabiasz na Allegro jako osoba zupełnie prywatna i nie prowadzisz jeszcze działalności gospodarczej, to możesz narazić się na poważne konsekwencje.

Nawet jeżeli sprzedajesz na bardzo małą skalę, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, powinieneś założyć firmę. Nawet kiedy jest to nieregularne.

Chyba, że jest to faktycznie okazjonalne, jak na przykład sprzedaż własnych niepotrzebnych przedmiotów. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku każda umowa sprzedaży na kwotę powyżej 1000zł (przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej) zobowiązuje do złożenia deklaracji PCC oraz do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest każda zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Podstawowe cechy działalności gospodarczej to:

  • zarobkowy charakter (działalność nastawiona na osiąganie dochodu, zysku),
  • wykonywanie działalności w sposób zorganizowany (struktura organizacyjna, wyposażenie, biuro itp.),
  • wykonywanie działalności w sposób ciągły (nie okazjonalny, jednorazowy, przypadkowy).

Jeżeli Twoja sprzedaż na Allegro ma te cechy, to powinieneś założyć firmę.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na Allegro bez zgłoszenia do właściwego organu (w tej chwili do Urzędu Miasta lub Gminy, wkrótce do Urzędu Skarbowego) narażasz się na poważne konsekwencje. Grozi Ci postępowanie karno-skarbowe oraz naliczenie podatków według tego co uzna Urząd Skarbowy.

Dodam jeszcze, że również każda działalność zawodowa (tzw. wolne zawody – np. zawód adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta) jest działalnością gospodarczą.

Do pewnych działalności nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zalicza się do nich działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Tak samo jest z wynajmowaniem przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.