Przykładowy fragment raportu z SALESmanago

Jednym z coraz największych wyzwań stojących przed internetowymi sprzedawcami jest potrzeba zwiększenia sprzedaży w ramach tego ruchu na stronie, który już masz.

Być może płacisz za pozycjonowanie strony i to świetnie działa. Tylko, że ten ruch nie przekłada się proporcjonalnie na dużo wyższą sprzedaż. W sektorze B2C to jest jeden z większych problemów.

Być może masz jeszcze niewielki ruch i sądzisz, ze potrzebujesz go zwiększyć, aby uzyskać sprzedaż. Okazuje się jednak, że bardzo często można mieć całkiem sporą sprzedaż tylko dopracowują proces konwersji ruchu ze strony na kupujących klientów. Jest to szczególnie ważne w sektorze B2B, gdzie nie zawsze można uzyskać duży ruch i nie ma to z resztą sensu

Aby zwiększyć konwersję w każdym z tym przypadków można zastosować marketing automation, czyli po polsku automatyzację marketingu.Marketing automation jest to połączenie procesu śledzenia ruchu na stronach internetowych z systemem zarządzania informacjami o osobach odwiedzających strony.

W odróżnieniu od marketingu e-mailowego informacje mogą być zbierane już na etapie pierwszych wejść na stronę, kiedy dane są zbierane jeszcze wyłącznie w oparciu o IP oraz cookie ustawione w internetowej przeglądarce osoby wizytującej stronę. Dane są magazynowane w bazie danych i później łączone z kolejnymi informacjami, na przykład zebranymi z formularza zapisującego na autoresponder. Dzięki temu informacje o potencjalnym kliencie są obszerniejsze.

Głównym celem marketing automation jest zarządzanie tzw. leadami, czyli zbiorami faktów i zdarzeń o osobach kontaktujących się przez internet z daną firmą. To zarządzanie w dużej części odbywa się automatycznie.

Osoba, która odwiedzi twoją stronę internetową może być automatycznie klasyfikowana do odpowiedniej grupy potencjalnych nabywców. Nawet jeżeli jeszcze nie masz żadnych danych kontaktowych do tej osoby. Wystarczy, że w pewnym momencie wyśle ona do ciebie zwykłego e-maila, a automatycznie jej adres e-mail oraz imię i nazwisko zostaną połączone z dotychczas zebranymi informacjami. W ten sposób możesz się szybko zorientować, które twoje strony internetowe dana osoba obejrzała, ile czasu na nich spędziła i jakie czynności na nich wykonała. Dzięki temu możesz wywnioskować na jakim etapie kupowania jest ta osoba. Wówczas stosujesz podejście marketingowe, które dla tej osoby będzie najbardziej skuteczne.

Akcje marketingowe w marketing automation mogą być podejmowane automatycznie lub przez handlowców. Dostają oni wówczas automatycznie namiary na konkretne wyselekcjonowane osoby, które w ocenie systemu mają największe szanse na dokonanie zakupu. Dział sprzedaży skupia się wówczas na najbardziej wartościowych kontaktach.

W gotowych systemach marketing automation jak np. SALESmanago, proces oceniania wartości danego kontaktu realizowany jest w oparciu o wartości punktowe przyporządkowane różnych zdarzeniom, które zachodzą w wyniku czynności wykonywanych przez potencjalnego klienta lub sprzedawcę. Im więcej punktów dany kontakt uzyska, tym większa szansa, że jest to najbardziej obiecujący kandydat na klienta.

Marketing automation jest bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie konwersji sprzedaży internetowej. Pozwala bowiem skupić czas i środki na tym ruchu, który jest najbardziej wartościowy. Dzięki temu zakup jest proponowany klientowi dopiero w najbardziej odpowiednim dla niego momencie i żaden z potencjalnych klientów już nie umyka do konkurencji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób można wdrożyć w życie proces automatyzacji marketingu w twojej firmie, wypełnij zgłoszenie na stronie http://automatyzacjasprzedazy.pl/marketing-automation/