Sprzedając w Internecie zawierasz z konsumentem umowę na odległość. Ten rodzaj umowy różni się od umów jakie wynikają ze sprzedaży w zwykłym sklepie. Konsumentów chronią dodatkowe zapisy z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Najważniejszym prawem jest prawo do odstąpienia od umowy przez klienta bez podania przyczyn. Klient ma na to 10 dni i powinien to zrobić pisemnie, wysyłając w tym czasie stosowne oświadczenie. Termin ten liczy się od momentu otrzymania przez klienta produktu. Jeżeli sprzedajesz usługi, liczy się data zawarcia umowy.

Przepis ten obowiązuje również w przypadku sprzedaży na aukcjach Allegro. Choć trzeba dodać, że nie zawsze. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów prawo do odstąpienia przysługuje tylko wtedy, kiedy sprzedawcą jest przedsiębiorca.

Są jednak aukcje, których wspomniany przepis nigdy nie dotyczy. Nawet jeżeli sprzedaż prowadzą przedsiębiorcy. Są to aukcje z licytacją. Reguluje to pkt 10 art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, który wyłącza stosowanie przepisów o umowach zawieranych na odległość w przypadku licytacji.

Niezależnie od przepisów prawa osobiście zachęcam do udzielania klientom gwarancji zwrotów towarów w czasie dłuższym niż ustawowe 10 dni. Kiedy jednak w Twoim biznesie, choćby z charakteru towarów które sprzedajesz, wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem, to zastanów się wówczas nad wykorzystaniem Allegro i sprzedaży na aukcjach z licytacją.

Wystawiając częste i krótkie aukcje zaczynające się od ceny, która Cię zadowala, sprzedaż będzie zbliżona do sprzedaży w stałej cenie. Zgodnie z prawem nie musisz już jednak obawiać się zwrotów.

Jeśli tylko możesz zaoferuj jednak klientom możliwość jakiejś rekompensaty jeżeli nie będą zadowoleni z tego co kupili. Na przykład zaoferuj możliwość wymiany na inny produkt w podobnej cenie. Zadbaj o to, aby klient był ostatecznie zadowolony. To Ci się na pewno opłaci.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sprzedaży na aukcjach z licytacją, to posłuchaj rozmowy jaką przeprowadziłem z Anną Dmochowską, specjalistką w tej formie sprzedaży na Allegro: https://edu.spint.pl/kurs/licytacjenaallegro