Podaj dokładne dane Twojej frmyCzy wiesz, że jeżeli prowadzisz sklep internetowy i na jego stronach nie podajesz dokładnych danych swojej firmy, to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wszcząć postępowanie?

Nie możesz podawać jedynie adresu e-mail, numeru Gadu-Gadu, czy numeru telefonu. Nie wystarczy nawet adres Twojej firmy. Musisz podać dokładne informacje jak i gdzie Twoja firma została zarejestrowana.


Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nakłada na właścicieli sklepów internetowych obowiązek oznaczania organu, który zarejestrował działalność gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, w swoim sklepie internetowym powinieneś podać w jakim urzędzie zarejestrowana jest Twoja działalność, pod jakim numerem i na jakie imię i nazwisko. Jeżeli prowadzisz spółkę cywilną, to musisz podać informacje o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników.

Jednym słowem musisz wylegitymować się przed klientem. Możesz to zrobić na oddzielnej stronie lub w regulaminie sklepu. Jeżeli tego nie zrobisz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może to uznać za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Takie działanie ma na celu umożliwienie klientom dochodzenia swoich praw.

Byłem już świadkiem takiej sytuacji, że w sklepie internetowym dokonywał zakupu pracownik wspomnianego urzędu. Nie był to nawet jakiś zakup kontrolowany. Pracownik dokonywał zakupu prywatnie dla siebie. Z uwagi na swoją pracę zawodową sprawdził jednak dokładnie zapisy w regulaminie sklepu i kiedy zauważył brak informacji o wpisie do ewidencji wszczął odpowiednie postępowanie.

Pamiętaj więc, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby podać na stronie swojego sklepu:

  • nazwę przedsiębiorstwa,
  • adres siedziby,
  • informację o organie, który zarejestrował działalnośc gospodarczą.