Logo programu Super SprzedawcaW ubieglym tygodniu pisałem o wprowadzeniu przez Allegro dodatkowych korzyści dla wszystkich Super Sprzedawców w postaci pakietów ubezpieczeniowych Assitance. Chciałbym dodać, że dostępne będą trzy warianty tego ubezpieczenia (które w sumie jest nie tylko ubezpieczeniem). Jeden wariant jest dla Super Sprzedawców z obrotami poniżej 25 tysięcy złotych miesięcznie, a dwa pozostałe dla Super Sprzedawców z obrotami wyższymi.

Tylko Super Sprzedawcy VIP, którzy osiągają obroty na Allegro w kwocie minimum 25 tysięcy złotych miesięcznie, będą objęci wszystkimi pakietami. Tymi pakietami, którymi nie są objęci pozostali SuperSprzedawcy są: „Świadczenia assistance medyczne na terenie RP”, „Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance w Podroży za granicą” oraz „Serwis Concierge” (organizowanie określonych usług świadczonych przez inne podmioty).

Od konsultanta programu „Super Sprzedawca” dowiedziałem się, że zakres i wysokość ubezpieczenia nie zmienia się w zależności od liczby posiadanych kont ze statusem Super Sprzedawca. Zakres należnych świadczeń jest uzależniony jedynie od statusu posiadanego w programie.

Uczestnictwo w ubezpieczeniu jest całkowicie dobrowolne. Warunkiem korzystania ze świadczeń będzie kontakt telefoniczny z Centrum Alarmowym, którego numer znajduje się w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu na konto w Allegro. Aby uzyskać poradę lub pomoc, operator Centrum Alarmowego poprosi o podanie nazwy użytkownika oraz kodu weryfikacyjnego. Kod pojawi się w zakładce Super Sprzedawca „Assistance” w momencie uruchomienia usługi, czyli 1 listopada. Dla bezpieczeństwa będzie co miesiąc zmieniany, a jego sprawdzenie będzie poprzedzone dodatkowym logowaniem.