Przedstawiam pewien prawny aspekt, który pojawił się w styczniu 2017 roku dotyczący regulaminów sklepów internetowych.

Od 10 stycznia 2017 r. jest wymóg konieczności dostosowania regulaminów do nowych przepisów, które wymagają tego, aby na stronie internetowej informować klientów o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Może to wyglądać następująco:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta art. 12.ust. 1 pkt. 21 informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

Do pozasądowego rozwiązania sporu online można przystąpić za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Więcej wyjaśniam na nagraniu wideo.