Dokładnie w pierwszy dzień Bożego Narodzenia wchodzą w życie nowe przepisy, które dostosowują polskie przepisy do przepisów unijnych w zakresie handlu w internecie. Na początku grudnia użytkownikom Klientera przybliżyłem na czym polegają te zmiany i w jaki sposób należy je uwzględnić na swoich stronach internetowych. Udostępniam teraz wszystkim to nagranie i podaję co powinieneś zmienić na swoich stronach internetowych jeśli tą drogą klienci mogą złożyć u Ciebie zamówienie.

Niektóre wymagania określone w nowych przepisach są już spełniane przez sklepy internetowe. Jednak często ich brakuje na zwykłych stronach, które zawierają jedynie formularz zamówieniowy.

  • Przed złożeniem zamówienia klient musi mieć przedstawione co zamawia i za ile, łącznie ze wszystkimi kosztami (np. wysyłki).
  • Po złożeniu zamówienia klient musi otrzymać trwałe potwierdzenie swojego zamówienia (np. w postaci emaila).

Większość sklepów internetowych zawiera regulamin, jednak jak dotąd nie wszystkie stosowały wymóg jego akceptacji przez kliknięcie w checkbox. Od 25 grudnia 2014 r. na stronie zamówienia wymagane jest:

  • Aktywna akceptacja regulaminu (np. przez kliknięcie w checkbox).
  • Tekst przycisku musi jednoznacznie informować o tym, że składane zamówienie jest z koniecznością zapłaty.
  • Na stronie zamówienia klient musi zostać poinformowany o zasadach zwrotu produktów.

To są ogólne zalecenia. Szczegóły powinieneś uzgodnić z prawnikiem. W nowych przepisach są bowiem zalecenia, które dotyczą tylko niektórych branż. Oto co musisz szczególnie zweryfikować:

  • Treść regulaminu dostosowana do tego co sprzedajesz
  • Procedura zwrotu produktów

Dodam jeszcze, że jedną ze zmian, która dotyczy wszystkich, jest wydłużenie terminu zwrotu produktów bez podania przyczyny z 10 do 14 dni.

Co tylko możesz, wprowadź jak najszybciej w swoim sklepie internetowym, aby mieć już z tym spokój.

Jeśli potrzebujesz pomocy sprawdzeniu swojego sklepu polecam skorzystanie z pomocy firmy Trusted Shops.