SprzedażZastanów się, dzięki czemu masz tak duże sukcesy w sprzedaży tradycyjnej? Czy tylko dzięki temu, że sprzedawcy mają dużą wiedzę o produktach i usługach? Co składa się na cały proces sprzedaży tradycyjnej?

Masz tak dobrą sprzedaż ponieważ Twoi sprzedawcy mają dobry kontakt z klientem. Zdają sobie sprawę kto czego najbardziej potrzebuje. Wiedzą jakie są jego problemy. Doskonale radzą sobie z zaspokajaniem jego bolączek.

Dlatego, tak samo jak w tradycyjnej sprzedaży nie wystarczy klientowi wręczyć katalogu, tak samo w sprzedaży internetowej nie wystarczą tylko opisy w Internecie. Do tego, aby sprzedaż internetowa osiągnęła sukces potrzebne jest przeniesienie całego tego procesu sprzedaży, który jest w sprzedaży tradycyjnej.

To może w takim razie wystarczy podać e-mail i telefon na stronie? Potencjalny klienci po prostu skontaktują się z tradycyjnymi sprzedawcami i oni dalej już sobie poradzą. Do małej sprzedaży to czasem wystarczy. Internet to jednak coś znacznie więcej niż tylko kolejny kanał komunikacyjny.