Czy nagranie audio może wpływać na nasz marketing? Tak, pokażę to na przykładzie platformy Audio Acrobat.

Audio w internecie jest jednym z podstawowych narzędzi multimedialnych. Nawet dziś w dobie obrazu – wideo, audio może być nośnikiem wzmacniającym marketing. Poniżej przedstawiam przykładowe wykorzystanie.

Oto nagranie wideo ze szkolenia. Aby odtworzyć je na pełnym ekranie, kliknij prostokąt w prawym dolnym rogu.