Jest taki sposób, aby sprzedając na Allegro nie trzeba było zakładać firmy. Jeżeli masz kogoś w rodzinie lub zaprzyjaźnionego, kto prowadzi działalność gospodarczą, możesz poprosić go o możliwość sprzedaży na Allegro na jego firmę. W tym celu powinieneś podpisać z tą firmą umowę o pracę, zlecenie bądź o dzieło. Wówczas zaprzyjaźniona firma kupuje i sprzedaje na siebie, a ty wykonujesz dla nich usługi.

Najlepiej też abyś konto na Allegro zarejestrował nie na siebie, ale na tę firmę. Jeżeli tego nie zrobisz, to narażasz się na niebezpieczeństwo wykrycia tego przez urząd skarbowy.  Ponieważ to Ty prowadzisz działalność, to dla organów podatkowych to Ty jesteś podatnikiem.

 Jest co prawda jeszcze możliwość, że rejestrujesz konto na siebie, a jako dane firmowe podajesz dane firmy z którą masz podpisaną umowę. Pamiętaj tylko nie dokonywać na tym koncie Allegro prywatnych transakcji.

Zwróć jeszcze uwagę, że od 1 stycznia 2007 r. jednoznacznie jest powiedziane, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat dokonywanych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 
  • czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby dana działalność nie była do celów podatkowych uznana za działalność gospodarczą, wyżej opisane warunki muszą być spełnione łącznie. Pamiętaj, że wystarczy, że któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, aby dana działalność traktowana była jako działalność gospodarcza.