Naliczając klientowi koszt wysyłki możesz dopisać go na wystawianej przez siebie fakturze sprzedaży. Koszty za wysyłkę odliczysz sobie na podstawie faktury, którą otrzymasz od Poczty Polskiej.

Pamiętaj, że Poczta Polska świadczy usługi, które są zwolnione z podatku VAT. Z kolei Ty nie masz prawa świadczyć usług transportowych, które są zwolnione z VAT. W związku z tym musisz płacić dodatkowy VAT od takich usług.

Możesz to jednak rozliczyć w inny sposób.


Jeżeli klient upoważni Ciebie (pisemnie, ustnie lub mailem) do zawarcia umowy z Pocztą Polska, wówczas umowę zawrze bezpośrednio klient. Kwota pieniężna przekazana przez klienta do Ciebie jako kwota zwrotu opłaty pocztowej, nie będzie wówczas wynagrodzeniem za usługi transportowe, podlegającym opodatkowaniu VAT, ale zwrotem kosztów poniesionych przez Ciebie (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę z Pocztą Polską).

Taki zwrot nie podlega ujęciu jako przychód (opłata pocztowa nie jest kosztem), nie podlega również wykazaniu na fakturze, paragonie fiskalnym, nie podlega w ogóle opodatkowaniu VAT.

Zwrot ten musi być dokonany w wysokości kosztów wysyłki pocztowej. Pamiętaj więc, aby cena towaru obejmowała jego opakowanie i czynności związane z wykonaniem pełnomocnictwa. Na fakturze czy paragonie wpisuj jedynie towar.

Z punktu widzenia przepisów podatkowych nadanie takiej przesyłki na mocy udzielonego pełnomocnictwa jest dokonywane przez podatnika w imieniu i na rzecz klienta.

W sklepie internetowym lub w opisie aukcji informuj też, że kupując u Ciebie klienci zawierają umowę pełnomocnictwa na wysyłkę.